תקנון אתר


כללי
תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מיועד לשני המינים כאחד.
אנו מקווים, כי תמצאו באתר מידע שימושי וכי תפיקו ממנו תועלת, יחד עם זאת, השימוש באתר, בתכניו השונים וביישומים הכלולים בו כפופים לתנאי השימוש, כדלקמן:
אתר "דובל'ה" הינו אתר אינטרנט המספק מידע על חברת "א.ד.מ דובל'ה בע"מ" (להלן: "דובל'ה") ורכישת בשרים בו, כמו גם מוצרים נלווים איכותיים רבים, הינה בהתאם לחוק המכר ובהתאם לחוק הנוגע ל"עסקה מרחוק" על חריגיו. השימוש באתר מותנה בהסכמת הלקוח לתנאים בתקנות זה ובכפוף להם. המשתמש באתר זה מצהיר שהינו מודע לתקנון זה ולא יהיו לו אי אלו טענות או תביעות נגד מי ממפעילי האתר או בעליו, למעט טענות הקשורות להתחייבויות מפורשות של דובל'ה על פי תקנון זה.דובל'ה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.


זכויות יוצרים
האתר מכיל תכנים, המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות, אשר חלקם בבעלות דובל'ה וחלקם עשויים להיות בבעלות צדדים שלישיים. משכך, אין המשתמש רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש בהם לכל שימוש, מלא או חלקי, אלא לצורך ובנוגע לרכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר.


בסיס משפטי
התקנון מהווה בסיס משפטי לכל עניין בין הלקוח  לבין בעלי או מפעילי האתר והלקוח מאשר כי  קרא והבין את הוראות התקנון טרם ביצוע הרכישה באמצעות האתר.


פרטי רוכש השירותים
בעת ביצוע ההזמנה יידרש הלקוח להזין במערכת את פרטיו האישיים הכוללים פרטי כרטיס אשראי. אין הנהלת האתר או מי ממפעיליו אחראי על כל טעות בעת ההקלדה לרבות כתובת למשלוח, מספר טלפון לחזרה וכדומה. בנוסף דובל'ה ומפעילי האתר אינם אחראים אף על כל תקלה באתר במקרה שפרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת.


עסקה בהמתנה
מכיוון שמדובר על סחורה תלוית משקל, שיטת החיוב והרכישה הנם שונים מאשר ברכישת מוצר בעל מחיר אחיד, והחיוב הסופי יתבצע לאחר שקילה. תתכן סטייה לטובת הלקוח או לטובת החברה בסכום שלא יעלה על 50 ₪. במקרה של חריגה מעל 50 ₪ החיוב יתבצע באישור הלקוח.
מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה, לפני מועד ביקור המשתמש באתר ו/או במועד ההקלדה באתר ואישורה על ידי המשתמש, לפי המאוחר.


שלבי ההזמנה
  • על הלקוח לבצע את ההזמנה באתר ולהשאיר את פרטיו המדויקים.
  • החיוב יתבצע לאחר שקילת המוצרים.
  • לאחר ביצוע ההזמנה, יקבל הלקוח אישור למייל עם סכום החיוב  ופירוט ההזמנה.
  • על הלקוח לאסוף את ההזמנה מחנות דובל'ה או מנקודות האיסוף המוסכמות בתיאום מראש. במקרה והוגדר משלוח, המשלוח יצא אל הלקוח בזמן ובמועד שייקבעו.

דרכי הפצה
ניתן לאסוף את המוצרים שנרכשו מהחנות או מנקודות איסוף שיוגדרו עם הלקוח. תיאום משלוח או איסוף מנקודת איסוף יתבצע לאחר תיאום עם הלקוח.


חומר פרסומי
בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר נותן בזאת הלקוח את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי מ"דובל'ה", בין במייל ובין בדואר או בכל דרך אחרת. בכל שלב רשאי הלקוח לבקש להפסיק פרסום זה.


ביטול הזמנות
בימי חול וסופ"ש ניתן לבטל את ההזמנה לפני יציאתה למשלוח ללא חיוב, בעונת החגים הלקוח יישא ב-25% מערך ההזמנה. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם מוצרי מזון ואינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה באמצעות פנייה טלפונית לחנות וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר באריזתו המקורית.
יודגש כי זכות המשתמש להחזרת מוצר וביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות דובל'ה כפי שתהא מעת לעת.
 דובל'ה תהיה רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.


תנאים והגבלות
דובל'ה רשאית לקבוע את מבנה האתר, עיצובו וכן את התכנית והשירותים הכלולים בו, לשנות או לבטל את הנ"ל, מעת לעת, וללא הודעה מוקדמת.
בשים לב לאמור, "דובל'ה" רשאית בכל עת לבצע שינויי מחירים כראות עיניה כמו גם לפרסם מבצעים והנחות מעת לעת.
"דובל'ה" תאפשר הזמנה, משלוחים ואיסוף עצמי על בסיס המלאי הקיים במחסניה ובנקודות האיסוף. עצם ההזמנה באתר לא מחייבת אספקה אלא לאחר אישור הזמנה מפורש  שישלח בדוא"ל.
התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות באתר לבין מראה המוצרים במציאות.


הגבלת אחריות
 
דובל'ה אינה אחראית לכל גורם שאינו בשליטתה כמו גם לכל פעילות שאינה חוקית של הרוכש או כל אחד אחר. החברה אינה אחראית על כל וירוס בשרת או כל פגיעה אחרת במחשבו של הרוכש. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של נזק ופיצוי, לא תישא דובל'ה בסכום העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.


החוק החל ותניית שיפוט
על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית מסורה לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד. 
 


"א.ד.מ דובל'ה בע"מ"

 


דובל'ה - חנות בוטיק לבשר איכותי 

מכירת בשר ברמה הגבוהה ביותר

ישירות ללקוח 

072-33-80-493