תנאי שימוש

1. כללי

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מיועד לשני המינים כאחד.

אנו מקווים, כי תמצאו באתר מידע שימושי וכי תפיקו ממנו תועלת, יחד עם זאת, השימוש באתר, בתכניו השונים וביישומים הכלולים בו כפופים לתנאי השימוש, כדלקמן:

אתר “משק דובל’ה” הינו אתר אינטרנט המספק מידע על חברת “א.ד.מ דובל’ה בע”מ” (להלן: “משק דובל’ה”) ורכישת בשרים בו, כמו גם מוצרים נלווים איכותיים רבים, הינה בהתאם לחוק המכר ובהתאם לחוק הנוגע ל”עסקה מרחוק” על חריגיו. השימוש באתר מותנה בהסכמת הלקוח לתנאים בתקנות זה ובכפוף להם. המשתמש באתר זה מצהיר שהינו מודע לתקנון זה ולא יהיו לו אי אלו טענות או תביעות נגד מי ממפעילי האתר או בעליו, למעט טענות הקשורות להתחייבויות מפורשות של דובל’ה על פי תקנון זה. דובל’ה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

2. זכויות יוצרים

האתר מכיל תכנים, המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות, אשר חלקם בבעלות משק דובל’ה וחלקם עשויים להיות בבעלות צדדים שלישיים. משכך, אין המשתמש רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש בהם לכל שימוש, מלא או חלקי, אלא לצורך ובנוגע לרכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר.

3. בסיס משפטי

התקנון מהווה בסיס משפטי לכל עניין בין הלקוח לבין בעלי או מפעילי האתר והלקוח מאשר כי קרא והבין את הוראות התקנון טרם ביצוע הרכישה באמצעות האתר.

4. פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע ההזמנה יידרש הלקוח להזין במערכת את פרטיו האישיים הכוללים פרטי כרטיס אשראי. אין הנהלת האתר או מי ממפעיליו אחראי על כל טעות בעת ההקלדה לרבות כתובת למשלוח, מספר טלפון לחזרה וכדומה. בנוסף משק דובל’ה ומפעילי האתר אינם אחראים אף על כל תקלה באתר במקרה שפרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת.

5. רכישת מוצרי בשר – כללי

בגין רכישת מוצרים ארוזים בוואקום, המופיעים ברשימת המוצרים שבאתר, יתבצע החיוב באופן מידי לאחר השלמת הליך הרכישה באתר והזנת פרטי התשלום. פרטי העסקה ישלחו באמצעות חשבונית מס קבלה לדואר האלקטרוני שהוזן ע”י הלקוח המזמין.

6. עסקה בהמתנה- לרכישת בשר טרי

מכיוון שמדובר על סחורה תלוית משקל, שיטת החיוב והרכישה הנם שונים מאשר ברכישת מוצר בעל מחיר אחיד, והחיוב הסופי יתבצע לאחר שקילה. תתכן סטייה לטובת הלקוח או לטובת החברה בסכום שלא יעלה על 50 ₪. במקרה של חריגה מעל 50 ₪ החיוב יתבצע באישור הלקוח.

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה, לפני מועד ביקור המשתמש באתר ו/או במועד ההקלדה באתר ואישורה על ידי המשתמש, לפי המאוחר.

6.1 שלבי ההזמנה ברכישת בשר טרי

· על הלקוח לבצע את ההזמנה באתר ולהשאיר את פרטיו המדויקים.

· החיוב יתבצע לאחר שקילת המוצרים.

· לאחר ביצוע ההזמנה, יקבל הלקוח אישור למייל עם חיוב ופירוט ההזמנה.

· על הלקוח לאסוף את ההזמנה מחנות דובל’ה או מנקודות האיסוף המוסכמות בתיאום מראש. במקרה והוגדר משלוח, המשלוח יצא אל הלקוח בזמן ובמועד שייקבעו.

7. דרכי הפצה

ניתן לאסוף את המוצרים שנרכשו מהחנות או מנקודות איסוף שיוגדרו עם הלקוח. תיאום משלוח או איסוף מנקודת איסוף יתבצע לאחר תיאום עם הלקוח.

8. חומר פרסומי

בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר נותן בזאת הלקוח את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי מ”משק דובל’ה”, בין במייל ובין בדואר או בכל דרך אחרת. בכל שלב רשאי הלקוח לבקש להפסיק פרסום זה.

א.ד.מ. דובלה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. המשתמש מאשר כי המידע והפרטים שמסר במהלך הליך הרכישה ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של א.ד.מ. דובלה ו, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה.

אשר בין מטרותיהם דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, מחקר, טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר וכיוצ”ב”.

א.ד.מ דובלה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט לצורך מתן השירותים הנרכשים באתר ולמעט במקרים המחויבים בהתאם להוראות הדין.

א.ד.מ דובלה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים. יחד עם זאת, ידוע למשתמש כי חרף נקיטת כל הצעדים ואמצעי הזהירות כאמור, אין יכולה א.ד. דובלה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
בכל שאלה והנוגעת למדיניות הפרטיות של א.ד.מ דובלה, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- office@dovaleh.co.il.

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי-מייל ליצירת קשר.

9. ביטול הזמנות

בימי חול וסופ”ש ניתן לבטל את ההזמנה לפני יציאתה למשלוח ללא חיוב, בעונת החגים הלקוח יישא ב-25% מערך ההזמנה. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם מוצרי מזון ואינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה באמצעות פנייה טלפונית לחנות וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר באריזתו המקורית.

יודגש כי זכות המשתמש להחזרת מוצר וביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות דובל’ה כפי שתהא מעת לעת.

משק דובל’ה תהיה רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

10. תנאים והגבלות

דובל’ה רשאית לקבוע את מבנה האתר, עיצובו וכן את התכנית והשירותים הכלולים בו, לשנות או לבטל את הנ”ל, מעת לעת, וללא הודעה מוקדמת.

בשים לב לאמור, “דובל’ה” רשאית בכל עת לבצע שינויי מחירים כראות עיניה כמו גם לפרסם מבצעים והנחות מעת לעת.

“דובל’ה” תאפשר הזמנה, משלוחים ואיסוף עצמי על בסיס המלאי הקיים במחסניה ובנקודות האיסוף. עצם ההזמנה באתר לא מחייבת אספקה אלא לאחר אישור הזמנה מפורש שישלח בדוא”ל.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות באתר לבין מראה המוצרים במציאות.

11. הגבלת אחריות

דובל’ה אינה אחראית לכל גורם שאינו בשליטתה כמו גם לכל פעילות שאינה חוקית של הרוכש או כל אחד אחר. החברה אינה אחראית על כל וירוס בשרת או כל פגיעה אחרת במחשבו של הרוכש. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של נזק ופיצוי, לא תישא דובל’ה בסכום העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.

12. החוק החל ותניית שיפוט

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית מסורה לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד.

מועדון החברים של דובל'ה!

הצטרפו והישארו מעודכנים באירועים מיוחדים, מתכונים, טיפים לטיפול בבשר והפתעות נוספות לחברי מועדון.

התגייסנו למען המולדת!

בימים אלו לא נוכל להמשיך לספק את השירות
ואנו מקפיאים את הפיעלות של אתר משק דובל’ה.

בתום המלחמה נבחן מחדש את המצב
ונעדכן על המשך פעילות.

עם ישראל חי!

תודה לכל קהל לקוחותינו שתמכו בנו במרוצת השנים
ולקחו חלק פעיל בשמירה על החקלאות הישראלית.

אנחנו רוצים להגיע גם אליך!

בעבר משק דובל’ה היה מספק למסעדות השף הטובות ביותר בישראל. כיום התחלנו לספק את מרכולתנו לצרכן הפרטי, ישירות מן המשק וללא תיווך.

אנחנו מגיעים בשמחה לפי ביקוש ועד כה פתחנו עשרות נקודות חדשות ברחבי הארץ, רק מפה לאוזן.

לא מצאת את האזור שלך?

כתוב לנו את את הפרטים שלך ואת פרטי האזור במקוש ונעשה את מירב המאמצים לשלוח גם לאזור שלך

מעוניין להיות שגריר באיזורך?
דילוג לתוכן